Holly Mother
Krikor Lusavoriç
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Yönetimi
Soldan Sağa Ayaktakiler: Hapet Marazyan, Yusuf Toplayıcı, Kevork Kalaycıoğlu, Hagop Bedikyan
Soldan Sağa Oturanlar: Matyos Bıçakçı, Garbis Bağdat, Zadik Toker, Civan Babaoğlu, Hampartzum Tanışman

Başkan Zadik Toker
Başkan Yardımcısı Garbis Bağdat
Sekreter Civan Babaoğlu
Mali İşler Sorumlusu Matiyos Bıçakçı
Muhasebeci Yusuf Toplayıcı
Muhasebe Asistanı Kevork Kalaycıoğlu
Üyeler Hagop Bedikyan
Hampartzum Tanışman
Hapet Marazyan